Analiza zdarzeń kryminalnych

Doświadczenie zdobyte w Policji i innych służbach operacyjnych umożliwia nam podejmowanie się analizy zdarzeń kryminalnych, a w szczególności:

  • Analiza dochodzeń i śledztw
  • Zbieranie dowodów materialnych
  • Udział w czynnościach związanych ze zdarzeniami (oględziny, wizja lokalna itp.)
  • Rozwiązywanie problemów osobistych związanych z przestępczością zorganizowaną