Ekspertyzy kryminalistyczne

Doświadczenie zdobyte w Policji i innych służbach operacyjnych umożliwia nam podejmowanie się działań z zakresu ekspertyz kryminalistycznych, a w szczególności:

 • Badania daktyloskopijne
 • Badania fizykochemiczne
 • Badania fonoskopijne
 • Badania zapisów audiowizualnych
 • Badania dokumentów i pisma odręcznego
 • Badania śladów biologicznych
 • Badania broni, amunicji i balistyki
 • Badania elektrotechniczne, pożarnicze
 • Badania lekarskie z zakresu medycyny sądowej i antropologii
 • Badania informatyczne
 • Badania traseologiczne
 • Badania wypadków komunikacyjnych
 • Badania mechanoskopijne