Operacje poza granicami kraju

Nasze działania wykraczają poza obszar kraju. Na przestrzeni lat prowadziliśmy działania operacyjne na terenie Unii Europejskiej i w krajach arabskich. W ramach czynności związanych z obcymi państwami:

  • Pośredniczymy pomiędzy zleceniodawcą a innymi wyspecjalizowanymi komórkami detektywistycznym na terenie UE.
  • Podejmujemy się zleceń detektywistycznych na terenie Egiptu i innych krajów arabskich