Poszukiwanie osób

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie pracy w służbach prowadzących działania operacyjne, potrafimy skuteczne odnajdywać zaginione i poszukiwane osoby. 

Nasze działania to:

W przypadku osób Zaginionych:

 • Zbieranie informacji o ostatnim miejscu pobytu
 • Rozpoznanie kontaktów zaginionego
 • Analiza przebytej drogi przez zaginionego
 • Sprawdzanie szpitali, noclegowni, przytułków itp.
 • Obserwacja lokalizacji wytypowanych jako możliwe miejsca pobytu zaginionej osoby
 • Reprezentowanie zleceniodawcy przed organami ścigania

W przypadku osób Poszukiwanych:

 • Sprawdzenia znanych adresów pobytu poszukiwanej osoby
 • Obserwacja miejsc, w których poszukiwany przebywa najczęściej
 • Zbieranie informacji w środowisku w którym poszukiwany się obraca
 • Współpraca i reprezentacja zleceniodawcy przed organami ścigania
 • Czynności indywidualnie omawiane ze zleceniodawcą