Realne ryzyko zapłaty sankcji VAT

Udział w łańcuchu dostaw towarem pochodzącym z tzw. karuzeli podatkowej lub zakup towaru od kontrahenta, który nie zapłaci podatku VAT, powoduje, rygorystyczną ocenę takiej transakcji przez Fiskusa. Fiskus podczas swoich kontroli bada świadomość podatnika i jego udziału w oszustwie podatkowym i ocenia jego należytą staranność kupiecką. Brak należytej staranności podatnika powoduje, że Fiskus, nakłada na podatnika sankcję z art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT i odmawia mu prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT lub też transakcje uznaje za fikcyjne – i nakłada sankcję z art. 108 ustawy o VAT. Skutkiem takiego działania Podatnik, musi wpłacić do Skarbu Państwa podatek VAT niejako „za kontrahenta” z tytułu solidarnej z nim odpowiedzialności.

Zastanawiasz się jak uniknąć wplątania w karuzele podatkowe? Skontaktuj się z nami mamy skuteczne rozwiązanie!