Stalking

Coraz częściej zgłaszają się do nas klienci poszukujący profesjonalnej pomocy w przypadku Stalkingu. W takich przypadkach nasze doświadczenie ma kluczowe znacznie. Jesteśmy zdecydowani i skuteczni. Działania, które podejmujemy to:

  • Ustalanie stanu faktycznego
  • Ustalanie metod i sposoby stalkingu
  • Zabezpieczanie dowodów popełnienia przestępstwa
  • Bieżący monitoring wszystkich sposobów kontaktu podejmowanych przez stalkera
  • Obserwacja stalkera i gromadzenie materiału dowodowego
  • Uczestnictwo w czynnościach procesowych i reprezentacja pokrzywdzonego przed organami procesowymi
  • Inne czynności wymagane w sprawie