Ustalenia majątkowe

Dłużnicy często korzystają z różnych metod ukrywania majątku, które w myśl polskiego prawa mogą stanowić przestępstwo. Dla sądu istotne jest przedstawienie dowodów a nasza rolą jest ich skuteczne zgromadzenie. Działania, które podejmujemy to:

  • Sprawdzenia stanu posiadania w księgach wieczystych
  • Zbieranie informacji na temat majątku zapisanego na tzw. słupa
  • Sprawdzenie mienia ruchomego (pojazdy, maszyny, urządzenia)
  • Sprawdzenia zadłużenia firmy
  • Ustalenia dotyczące udziałów w spółkach prawa handlowego
  • Wycena posiadanego majątku