Ustalenia zdarzeń drogowych

Często bezradność i brak znajomości prawa może doprowadzić do sytuacji, w której zdarzenie drogowe zostanie rozstrzygnięte na naszą niekorzyść. Bywają również sprawy, w których konieczne jest odszukanie sprawców zdarzenia. Bez względu na charakter sprawy warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego zespołu. Działania, które podejmujemy to:

  • Analiza miejsca zdarzenia
  • Poszukiwania świadków zdarzenia
  • Ustalenia stanu faktycznego na podstawie opisów poszkodowanych
  • Rekonstrukcja zdarzenia z wykorzystaniem biegłych
  • Zbieranie innych danych dotyczących zdarzenia
  • Reprezentacja zleceniodawcy przez organami procesowymi